Chodź wielka wojna pomiędzy graczami konsolowymi a graczami PC-towymi nigdy nie będzie miała końca, warto na czas grania w wielkie…