Agencja pracy tymczasowej – ile umów można zawrzeć?

11 lutego 2021 by Brak komentarzy

Pracodawcy coraz chętniej zatrudniają pracowników za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Niemniej jednak przepisy jasno określają, w jakim okresie może być wykonywana praca na rzecz podmiotu trzeciego. Niegdyś bowiem umowa o pracę tymczasową zawierana była na okresy urlopowe bądź w sezonie, dziś zaś jest to często spotykana forma zatrudnienia. Ile maksymalnie umów można zawrzeć z agencją pracy tymczasowej?

Jak to działa?

Agencja pracy tymczasowej - ile umów można zawrzeć?Agencja pracy tymczasowej to podmiot, który jest niejako pośrednikiem pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem. Umowa zawarta jest formalnie pomiędzy agencją, a pracownikiem, jednak ten wykonuje pracę na rzecz podmiotu trzeciego. Agencja wypłaca pracownikowi wynagrodzenie, odpowiada za odprowadzanie składek ZUS i podatków. Skąd takie rozwiązanie? Wzięło się ono stąd, że początkowo pracownik tymczasowy świadczył pracę jedynie, jak nazwa wskazuje, tymczasowo. Przykładem jest sezon letni lub urlopowy. Agencje pracy tymczasowej chętnie zatrudniały pracowników nad morzem czy w górach bądź w innych miejscowościach turystycznych. Dziś jednak pracownicy tymczasowi wcale nie wykonują swojej pracy tymczasowo. Okres, przez który świadczyli pracę, wynosił nawet kilka lat. Niemniej jednak ostatnie zmiany w przepisach jasno określiły, ile może być zatrudniony pracownik tymczasowy. Warto jednak pamiętać, że skorzystanie z agencji pracy jest dla pracodawcy bardzo wygodne. Nie musi on odprowadzać składek za pracownika, płacić podatków czy też zapewniać okresowych szkoleń, na przykład BHP. Oznacza to w praktyce niższe koszty utrzymania osoby, która w rzeczywistości wcale nie jest pracownikiem danego zakładu. Nie łączy jej bowiem stosunek pracy z właścicielem zakładu, a z agencją pracy tymczasowej. Dla pracowników zatrudnienie przez agencję jest bardzo bezpiecznym rozwiązaniem, na przykład w kontekście pracy za granicą. Każdy pracodawca jest bowiem weryfikowany przez agencję, zanim ta nawiąże z nim współpracę.

Ile umów można zawrzeć z agencją pracy tymczasowej?

Niegdyś nie obowiązywały limity dotyczące pracy tymczasowej. W 2018 roku rząd wprowadził zmiany, które mają działać na korzyść pracowników tymczasowych. Obecnie nie jest możliwe zawarcie umowy na okres dłuższy, niż 18 miesięcy w ciągu kolejnych 36 miesięcy. Dotyczy to oddelegowania pracownika do jednego pracodawcy (użytkownika). W ustawie regulującej te kwestie nie ma jednak wzmianki o tym, ile maksymalnie umów można zawrzeć z agencją pracy tymczasowej. Oznacza to, że agencja pracy tymczasowej może zawierać nieograniczoną ilość umów z jednym pracownikiem. Potwierdza to Państwowa Inspekcja Pracy, która bardzo uważnie przygląda się agencjom pracy tymczasowej. Co więcej, nie ma możliwości oddelegowania tego samego pracownika do tego samego pracodawcy po upływie 18 miesięcy, jednak za pośrednictwem innej agencji pracy. Oznacza to, że dany pracownik może zostać oddelegowany tylko na 18 miesięcy do jednego pracodawcy. A co później? Oczywiście możliwości jest wiele. Pierwszą z nich jest zawarcie umowy bezpośrednio z pracodawcą. Drugą z nich jest oddelegowanie pracownika do innego pracodawcy. Oznacza to konieczność zawarcia nowej umowy. Pracownik może również skorzystać z usług innej agencji pracy, jednak musi zostać oddelegowany do innego pracodawcy. Pracodawca zaś jedyne, co może zrobić, to zaproponować pracownikowi umowę, jeśli chce go zatrzymać w zakładzie. W innym przypadku może skorzystać z usług agencji pracy, która oddeleguje innego pracownika. Co ciekawe, do limitu 18 miesięcy liczą się zarówno umowy cywilnoprawne, jak i umowy o pracę. Przykładowo jeśli pracownik 5 miesięcy pracował na podstawie umowy zlecenie, na podstawie umowy o pracę może pracować jedynie 13 miesięcy. Nie jest bowiem tak, że id zawarcia innego typu umowy rozpoczyna się na nowo bieg 18 miesięcy. Dodatkowo przez kolejne 18 miesięcy pracownik nie może być delegowany do tego samego pracodawcy. Nie wystarczy więc wysłać go na miesięczny urlop i podpisać nową umowę. Jeżeli pracownik ma być ponownie oddelegowany do tego samego pracodawcy, trzeba odczekać 1,5 roku. Wtedy na nowo rozpoczyna się bieg 18 ustawowych miesięcy. 

Ile umów może zawrzeć pracodawca użytkownik?

Prawo ani praktyka gospodarcza nie określają, ile umów może jednocześnie zawrzeć pracodawca użytkownik z agencją pracy tymczasowej. Oznacza to, że wszyscy pracownicy do danego zakładu pracy mogą zostać oddelegowani przez agencję pracy tymczasowej. Niemniej jednak każdego pracownika obowiązuje limit 18 miesięcy pracy na rzecz jednego pracodawcy. Co więcej, pracodawca może jednocześnie posiadać kilka umów z różnymi agencjami pracy. Jest to szczególnie istotne, gdyż jedne specjalizują się w pozyskiwaniu innych pracowników, niż inne. Przykładowo z jedną agencją pracy pracodawca może podpisać umowę na delegowanie pracowników fizycznych. Z drugą zaś na delegowanie pracowników umysłowych. Pracownicy muszą jednak wykazać chęć podjęcia zatrudnienia pod agencją pracy. Jest to jedyny, poza 18-sto miesięcznym okresem zatrudnienia, wymóg. 

szwedzki