Usługi detektywistyczne we Wrocławiu. Znajdź najlepszego detektywa w mieście

22 lipca 2019 by Brak komentarzy

Usługi detektywistyczne w Polsce mają się coraz lepiej. Im więcej jest w naszym kraju osób, które trudnią się tym zawodem, tym większa szansa na coraz lepszych specjalistów w dziedzinie. Czy wiesz, czym na co dzień zajmuje się profesjonalny detektyw, ile zarabia i co mu wolno?

Detektyw – niebanalny zawód

Usługi detektywistyczne w naszym kraju to zawód z potencjałem. Jest interesującą perspektywą zawodową dla wszystkich osób, które nie wyobrażają sobie 8 godzin za biurkiem i nudnej, przewidywalnej pracy. Świetnym miejscem na wykonywanie pracy tego typu jest Wrocław. Detektyw na nudę narzekać nie może: jego praca wymaga dociekliwości, kreatywności, odporności na stres i drobiazgowości. Zawód polega na prowadzeniu śledztw metodami niejawnymi, na które potrzebna jest licencja.

W Polsce określenie „detektyw” wiąże się z prywatnymi detektywami z licencją, natomiast za granicą w ten sposób określa się też funkcjonariuszy policji. Polskie usługi detektywistyczne nie mają długiej historii – jako prywatne firmy zaczęły się pojawiać na początku lat 90. Zawód jest regulowany prawnie od 2001 roku przez ustawę, określającą zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych. Dzięki temu zasady wykonywania zawodu są jasne dla detektywów, a osoby korzystające z ich usług mogą czuć się chronieni przez prawo.

Jak zostać detektywem? Wymagania dla osób, zajmujących się zawodem

Wydanie licencji przysługuje osobie, która posiada obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Może się o nią ubiegać również obywatel innego państwa pod warunkiem, że przysługuje mu prawo do podjęcia zatrudnienia i wykonywania działalności na terytorium Polski.

Istotne jest również ukończenie 21 lat oraz posiadanie min. Średniego wykształcenia. Przyszły detektyw musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, nie może toczyć się przeciwko niemu postępowanie karne ani postępowanie o sprawach związanych z przestępstwami skarbowymi.

Detektyw nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie ani dyscyplinarnie zwolniony ze służby ( w Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wojska etc.)

Ponadto osoba starająca się o wykonywanie zawodu detektyw musi mieć nieposzlakowaną opinię wydaną przez komendanta miejskiego lub powiatowego Policji i orzeczenie lekarskie o zdolności psychicznej do wykonywania zawodu tego typu. Ważne jest, aby osoba legitymowała się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych.

Jakie prawa i obowiązki ma detektyw?

Detektyw musi trzymać się zasad wykonywania swojego zawodu. Jest zobowiązany do przestrzegania wolności i praw człowieka, zachowywania staranności przy wykonywaniu czynności związanych z zawodem, musi kierować się zasadami etyki i przestrzegać przepisów prawa, a także zachowywać w tajemnicy źródła informacji. Po wykonaniu zlecenia przekazuje sprawozdanie z wykonanych czynności do zleceniodawcy.

Tagi: