Jak pozyskać środki unijne na rozwój firmy?

28 stycznia 2021 by Brak komentarzy

Wiele osób marzy o własnym biznesie, jednak bardzo często wiąże się to z koniecznością inwestycji znacznych środków finansowych. Na początku prowadzenia działalności gospodarczej, bardzo ciężko jest inwestować duże sumy pieniędzy, ponieważ mało kto je posiada. Oczywiście z pomocą przychodzą banki oraz instytucje finansowe, które oferują różnego rodzaju pożyczki i kredyty inwestycyjne. Trzeba je oczywiście sukcesywnie spłatać, ale jest to jakieś wyjście na start. Warto zastanowić się jednak, skąd pozyskać gotówkę bezzwrotną.

Na szczęście od 17 lat Polska jest członkiem Unii Europejskiej, a Komisja Europejska każdego roku przekazuje do krajów członkowski miliardy euro, których zadaniem jest aktywizacja zawodowa i tworzenie nowych przedsiębiorstw. Dzięki temu możemy pozyskać pieniądze na inwestycje o charakterze bezzwrotnym lub zaciągnąć bardzo korzystne pożyczki unijne. Oczywiście konieczne jest spełnienie różnego rodzaju warunków. Jak więc pozyskać środki z Unii Europejskiej na rozwój własnej firmy?

 

Wydatki nowego przedsiębiorcy

Każdy nowy biznes niezależnie od branży wiąże się z inwestycjami. Oczywiście dla jednej będą one bardzo małe, a dla innej dość znaczące. Należy bowiem ponieść koszty związane z pojazdami, maszynami, urządzeniami, komputerami, telefonami czy lokalami, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza. O ile komputery i telefony nie stanowią dużego wydatku, to maszyny i urządzenia produkcyjne potrafią być bardzo drogie. Niestety jeżeli ich nie zakupimy, nasza działalność nie będzie miała większego sensu. W związku z tym jesteśmy zmuszeni do inwestycji. Przed rozpoczęciem biznesu i zakupem wyżej wymienionych, warto zastanowić się nad tym, jak długi będzie zwrot z poniesionych inwestycji. Jest to kluczowy rachunek dla każdego nowego przedsiębiorcy, który musi zostać ujęty w biznesplanie. Jeżeli będziemy pilnie śledzili strony urzędów pracy i stron rządowych, możemy na nich znaleźć bardzo ciekawe informacje odnośnie korzystnych pożyczek unijnych lub dofinansowań dla nowych przedsiębiorców. Może się to okazać zbawienne i w znacznym stopniu pomóc w rozkręceniu własnego biznesu.

Bezzwrotne dotacje unijne dla nowych przedsiębiorców

Najbardziej korzystne wydają się być bezzwrotne dotacje z Unii Europejskiej. Charakteryzują się tym, że nie pieniędzy których otrzymamy, nie musimy oddawać. Oczywiście obarczone są one wieloma różnymi ograniczeniami i nakazami. Do najbardziej popularnego jest minimalny okres, w którym nasza firma musi prowadzić aktywną działalność. Możemy tutaj również zaliczyć konieczność bardzo dokładnego rozliczenia się z dotacji, przy pomocy faktur zakupowych. Oczywistym jest bowiem fakt, że dotacja z Unii Europejskiej jest celowa i musi zostać wydatkowana zgodnie z założeniem. W zależności od dotacji, możemy je wykorzystać na:

  • budowę nowych hal produkcyjnych,
  • rozbudowę lub remont istniejących budynków,
  • zakup maszyn i urządzeń,
  • zakup innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia danej działalności gospodarczej,
  • najem budynków i lokali,
  • leasing środków trwałych,
  • zakup wartości niematerialnych, takich jak patenty, licencje, czy know-how,
  • działania marketingowe
  • lub inne koszty związane z rozpoczęciem nowej działalności gospodarczej.

Powyższe wyliczenie ma charakter otwarty, ponieważ celowość dotacji jest bardzo różna. W dobie pandemii bardzo często możemy się bowiem spotkać z dotacjami unijnymi, których celem jest tworzenie nowych lub utrzymanie aktualnych miejsc pracy. Często zdarzają się również dotację dla konkretnych branż, których celem jest tworzenie nowych przedsiębiorstw zajmujących się konkretnymi rzeczami. Kilka lat temu w Polsce, mieliśmy taką sytuację z firmami zajmującymi się automatyzacją i robotyzacją.

Sprawdź koniecznie:

Pożyczki unijne dla nowych przedsiębiorców

Dla osób rozpoczynających swoją działalność gospodarczą, atrakcyjne mogą się okazać również pożyczki unijne. Nie należy ich jednak porównywać z pożyczkami bankowymi, ponieważ te z Unii Europejskiej mają zdecydowanie korzystniejsze warunki. Są to przede wszystkim pożyczki na bardzo mały procent lub całkowicie pozbawione oprocentowania. Wyróżniają się również bardzo dużą karencją w spłacie. Odroczenie spłaty może bowiem wynosić nawet kilka lat. Dzięki temu mamy czas na rozkręcenie nowego biznesu i przygotowanie się do spłaty pożyczki unijnej. W porównaniu do bezzwrotnych dotacji, są one również w większości przypadków pozbawione celowości i nie mają tak formalnego znaczenia. Oczywiście muszą być przeznaczone na rzeczy związane z działalnością gospodarczą. Nie możemy przykładowo za pożyczkę unijną zakupić sobie nowego auta prywatnego lub zrobić remontu mieszkania. Jest jednak większe spektrum możliwości, na które pożyczki unijne możemy wykorzystać.

Jak pozyskać fundusze unijne dla firmy?

Przede wszystkim musimy śledzić strony unijne, rządowe i samorządów lokalnych. Informację o dotacjach i pożyczkach unijnych pojawiają się najczęściej w tych miejscach. Jeżeli ogłoszony zostanie nabór, wówczas konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Po rozpatrzeniu naszego wniosku, w terminie ok. 14-30 dni otrzymamy decyzję. W przypadku odpowiedzi pozytywnej środki zostaną uruchomione i będziemy mogli przeprowadzić zaplanowane inwestycje.