Jaka księgowość najlepsza dla małych firm?

7 lutego 2019 by Brak komentarzy

Osób, które decydują się założenie jednoosobowej działalności gospodarczej, przybywa z każdym rokiem. Nie powinno to jednak dziwić – w wielu przypadkach samozatrudnienie to jedyna szansa na zarobienie większych pieniędzy niż na spokojnym, czy też rozpoczęcie satysfakcjonującej kariery zawodowej. Po etapie początkowej fascynacji i zachwytu spowodowanego prowadzeniem własnej działalności, przychodzi jednak czas poważnej pracy. Prowadzenie działalności to nie tylko praca w zawodzie, ale również wykonywanie wielu innych czynności jak zajmowanie się marketingiem i promocją firmy, zdobywanie klientów czy też księgowość. To właśnie ten ostatni aspekt prowadzenia działalności weźmiemy pod lupę. Jaka księgowość jest najlepsza dla małych firm?

Przychody najważniejsze

To, jaką księgowość możesz wybrać zależne jest przede wszystkim od osiąganych przez przedsiębiorstwo obrotów. Osoby fizyczne, spółki cywilne, jawne i spółki partnerskie osób fizycznych, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości 2 000 000 euro prowadzą księgowość uproszczoną. Powyżej tej kwoty, panuje obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Oczywiście jak wynika z samej nazwy, pełna księgowość jest dużo bardziej rozbudowanym systemem a przez to dużo droższym. Jakie mamy możliwości prowadzenia firmowych finansów przy uproszczonej księgowości?

Zobacz również:

Karta podatkowa

Najważniejszą informacją jest to, że przedsiębiorca korzystający z karty podatkowej nie ma obowiązku prowadzenia księgowości. Korzystanie z tego rozwiązania wiąże się z  płaceniem stałej kwoty każdego miesiąca. Wysokość miesięcznego podatku ustala naczelnik urzędu skarbowego. Jego wysokość zależna jest od liczby mieszkańców w miejscu prowadzenia działalności, liczby zatrudnianych pracowników oraz  rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Wysokość stawki podatkowej uiszczanej w ramach prowadzenia karty podatkowej ustalane są co są co roku i umieszczane na stronie Ministerstwa Finansów. Z reguły nie są to jednak wysokie kwoty, stąd może to być dobre rozwiązanie dla wszystkich przedsiębiorców, zatrudniających tylko kilku pracowników. Taki pracodawca zwolniony jest z obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Mają jednak obowiązek wydawać na żądanie rachunki i faktury Są oni również obowiązani prowadzić książkę ewidencji zatrudnienia wszystkich osób zatrudnionych w podmiocie.

Ryczałt  ewidencjonowany

To kolejny sposób rozliczania się małych przedsiębiorców. Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na tego rodzaju formę opodatkowania, opodatkowany będzie jego przychód bez uwzględniania kosztów. Podstawowe stawki podatkowe wynoszą: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% lub 20%. Aby wyliczenie podatku było w ogóle możliwe, przedsiębiorca ma obowiązek prowadzić ewidencję przychodów. Powinien ujmować w niej każdą sprzedaż związaną z prowadzoną działalnością według jej charakteru. Musi również prowadzić ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych a także ewidencje sprzedaży bezrachunkowej. Istnieje również kilka możliwości odliczenia podatku między innymi za opłacone składki ZUS, kwoty darowizn przekazywane na cele pożytku publicznego lub kultu religijnego oraz koszty z tytułu odsetek od kredytów hipotecznych. Ryczałt, podobnie jak karta podatkowa, nie jest wymagającą i skomplikowaną formą opodatkowania, dzięki temu cieszy się dużą popularnością wśród małych przedsiębiorców. Nie jest to jednak rozwiązanie dla każdej firmy. Mogą z niego skorzystać między innymi apteki, działalności związane z udzielaniem pożyczek, wszelkiego rodzaju handle czy też przedstawiciele usług marketingowych, finansowych czy też fotograficznych.

Księga przychodów i rozchodów

Jest to również bardzo prosta forma obliczania podatku, według badań jest najpopularniejszą formą prowadzenia księgowości wśród mikro i małych firm. Jej istota polega na sumowaniu przychodów i kosztów w przeznaczonej do tego księdze. Na podstawie różnicy w tych dwóch kolumnach płacony jest podatek. Uwzględnienie kosztów przy obliczaniu wysokości podatku sprawia, że stawka podatkowa jest tu zdecydowanie wyższa – wynosi 18%, 19% lub 32% w zależności od poziomu osiąganych dochodów. Przedsiębiorca nie musi go jednak płacić, jeżeli jego działalność nie przynosi zysku. Do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów zobowiązane są osoby fizyczne, które osiągają przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i jako formę opodatkowania wybrały zasady ogólne lub podatek liniowy. Oczywiście ich przychody nie mogą przekroczyć równowartości 2 000 000 euro w roku obrachunkowym. Uwzględnienie kosztów przy obliczaniu wysokości podatku, jest atrakcyjnym sposobem na jego obniżanie. Potrzebne będą do tego faktury kosztowe jak np. faktura za ratę leasingową samochodu. Odpowiednio gromadząc te faktury, przedsiębiorca może zapłacić dużo niższy podatek. Bez względu na rodzaj prowadzonej księgowości, warto powierzyć ją wyspecjalizowanym biurom rachunkowym.