Geologia złożowa- zastosowanie

14 sierpnia 2020 by Brak komentarzy

Geologia złożowa znajduje szerokie zastosowanie w sytuacji, gdy planowane jest otwarcie żwirowni lub piaskowni, jest ona szczególnie ważna dla właścicieli kopalni. Przeprowadzane badania są szczególnie ważne w kwestii poszukiwania złóż kruszyw naturalnych między innymi: piasku i żwiru. Obecnie na rynku działa wiele firm, które świadczą usługi w tym zakresie, oferują pełne doradztwo przy wyborze odpowiednich działek ze względu na ilość występowania w nich kruszyw naturalnych i drogowych.

 

Geologia złożowa

Geologia złożowa zajmuje się poszukiwaniem, rozpoznawaniem a także dokumentacją i umożliwieniem wydobywania złóż surowców mineralnych. Praca związana z geologią polega na szczegółowym badaniu złóż kopalin oraz surowców, sporządzaniu specjalnych projektów badań geologicznych a także dokumentacji złóż. Bardzo istotną kwestią jest sporządzenie projektów zagospodarowania oraz udokumentowanie wierceń http://geomain.pl/projekt-robot-geologicznych/. Warto zaznaczyć iż opracowaniem kartograficznym zajmuje się geolog. Prace geotechniczne znajdują duże zastosowanie zwłaszcza przy wyborze działki, gdy planowana jest budowa, w tym przypadku jej podłoże musi spełniać odpowiednie kryteria. Narzędzia wykorzystywane przy geologii złożowej pomogą odpowiedzieć Ci na pytanie czy Twoja działka nadaje się na taką inwestycję, natomiast specjalistycznie przeprowadzone badania geotechniczne potwierdzą czy są to grunty odpowiednie na budowę. Należy pamiętać, iż podczas kontaktu z geologiem, trzeba przekazać ważne informacje o powierzchni domu, ilości kondygnacji, ponieważ wszystkie zebrane dane są podstawą do przeprowadzenia projektu.

 

Praca zgodnie z geologią złożową

Istotne jest, aby wszelka praca wykonywana była zgodnie z geologią złożową, początkiem działań geologów jest oczywiście wykonanie szczegółowego projektu. Aby go wykonać niezbędne jest wcześniejsze ustalenie z właścicielem gruntu i wybranie najlepszej, odpowiedniej opcji. Projekt sam w sobie zawiera przede wszystkim cel i sposób realizacji wymaganych robót geologicznych, rodzaj sporządzania dokumentacji a także dokładny plan roboty geologicznej i przestrzeń na której będzie przeprowadzana. Należy pamiętać, iż trzeba uwzględnić w tej kwestii również ochronę środowiska, i czynniki które będą miały na nią wpływ, o ile oczywiście wystąpią. Ważny jest również fakt, iż sporządzony przez geologa projekt nie jest projektem wydawanym na stałe, bezterminowo. Kolejnym etapem, który jest niezbędny przy pracach geologicznych są wiercenia poszukiwawcze, czyli praca która ma na celu poszukiwanie danego materiału, oraz pobranie próbek do badań laboratoryjnych. Dzięki takiemu rozwiązaniu można stwierdzić zawartość w złożu pyłów mineralnych i piasku. Gdy geolog potwierdzi, iż badany materiał jest odpowiedni, i spełnia oczekiwane wymogi możliwe jest przejście do kolejnego etapu. Warto także dodać, iż głębokość wierceń jest w pewien sposób uzależniona od technologii, która  jest stosowana do eksploatacji złoża. Specjalista, geolog pobiera specjalne próby, które pozwalają w precyzyjny sposób ocenić dany materiał. Następnie przeprowadza się dokładną analizę, w której skład wchodzi: gęstość nasypu, wskaźnik uziarnienia, oraz zawartość zanieczyszczeń obcych.

 

Dokumenty, które są niezbędne do uzyskania koncesji na wydobycie złóż

Aby móc wydobywać złoża, konieczne jest posiadanie koncesji, jest to tym samym zgoda na zrealizowanie danego przedsięwzięcia. Decyzja jest wymagana, aby móc wydobywać kruszywa naturalne ze złóż. Istotny jest także projekt zagospodarowania złoża, należy pamiętać aby przestrzegać prawa Głównego Instytutu Górnictwa, ponieważ każda stwierdzona zmiana w zasobach wymaga przygotowania dodatkowej, potrzebnej dokumentacji, oraz wprowadzenia właściwej zmiany w koncesji.

 

Geologia złożowa- badania

Dobrze przeprowadzone badania geologiczne są niezbędne do rozpoczęcia budowy, ważne jest badanie podłoża gruntu oraz warunków hydrogeologicznych, ponieważ w znacznym stopniu ułatwia to pracę i ocenę architektowi. Dzięki temu architekt może wybrać właściwy i odpowiedni materiał, narzędzia pracy oraz fundamenty i konstrukcje samego budynku. Geologia złożowa jest bardzo pomocna, gdyż po przeprowadzonych badaniach otrzymasz wiedzę czy działka wymaga dodatkowego wzmocnienia fundamentów. Do takich gruntów można zaliczyć grunty samonośne, w tym przypadku ważna jest również znajomość poziomu wód gruntowych, dotyczy to zwłaszcza sytuacji w której fundamenty obiektu znajdują się poniżej poziomu wód gruntowych. Odpowiednią dokumentację na ten temat sporządzają specjaliści, którzy wykonują specjalne procedury http://geomain.pl/plan-ruchu-zakladu-gorniczego/. Również odwierty geotechniczne pozwalają na opracowanie dokumentacji, która umożliwia rozpocząć daną budowę. Należy koniecznie zapamiętać, iż sprawdzenie jakości podłoża gruntowego przed rozpoczęciem budowy jest jedną z najważniejszych rzeczy. Warto zwrócić uwagę również na to, iż nie jest to duży koszt w porównaniu z kosztem ewentualnej naprawy źle zaprojektowanego fundamentu.

Geologia złożowa w obecnym czasie odgrywa bardzo istotną rolę, dzięki jej zastosowaniu można realizować wiele ważnych inwestycji, jeśli poszukujesz pomocy w tej branży to jest Twój strzał w 10! Zapoznaj się z geotechniczną ofertą firm, i postaw na nowoczesność i bezpieczeństwo!